Monday, November 26, 2007

fatwa sains

Fatwa Sains Dan Teknologi


Apakah hukumnya jika menggunakan kaedah bayi tabung uji untuk mendapatkan anak?

i. Bayi tabung uji dari benih suami isteri yang dicantumkan secara "terhormat" adalah sah di sisi Islam. Sebaliknya benih yang diambil dari bukan suami isteri yang sah, bayi tabung uji itu adalah tidak sah.
ii. Bayi yang dilahirkan melalui tabung uji itu boleh menjadi wali dan berhak menerima harta pusaka dari keluarga yang berhak.
iii. Sekiranya benih dari suami atau isteri yang dikeluarkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Islam, maka ianya dikira sebagai cara terhormat.

2. Apakah pandangan Islam tentang kewujudan bank air mani

i. Mengadakan bank air mani adalah haram dalam Islam
ii. Sekiranya bank air mani telah sedia wujud maka kerajaan hendaklah bertindak untuk menghapuskannya
iii. Permanian beradas yang dilakukan kepada manusia adalah haram kecuali jika air mani daripada suami didapati secara muhtaram (yang diluluskan oleh syarak), dibenarkan oleh Islam..
iv. Penglibatan doktor pakar atau mana-mana pihak yang berkaitan dengan bank air mani adalah haram

3. Bagaimanakah pandangan Islam tentang pemindahan jantung dan mata orang mati kepada orang yang hidup?

Pemindahan mata dan jantung orang mati kepada orang yang hidup adalah dibenarkan (harus) dalam Islam, dan di atas kebenarannya pertimbangan-pertimbangan berikut hendaklah diambil kira:

Di dalam keadaan mendesak dan mustahak (dahrurat), bahawa nyawa penerimanya bergantung kepada pemindahan anggota itu dan pemindahannya adalah difikirkan berjaya
Di dalam keadaan pemindahan jantung, kematian penderma telah dipastikan sebelum dipindahkan jantungnya.
Tindakan-tindakan yang sewajarnya hendaklah diambil supaya tidak ada pembunuhan manusia dan perdagangan anggota-anggotanya
Kebenaran hendaklah diperolehi daripada penderma-penderma sebelum pemindahan sebarang anggota di dalam kematian biasa atau dari kaum keluarga atau keluarganya di dalam kematian akibat kemalangan.


4. Bagaimanakah hukum jika seseorang Islam menderma darah kepada orang bukan Islam dan sebaliknya?

i. Menderma darah hukumnya harus
ii. Tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan Islam
iii. Penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah tidak digalakkan.


5. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap pembedahan mayat orang Islam (post-mortem)?

Pembedahan mayat orang Islam hanya boleh dilakukan jika keadaan benar-benar memerlukan (dharurat) sahaja seperti terlibat di dalam kes-kes jenayah yang sangat memerlukan bedah siasat atau si mati tertelan benda berharga atau si mati sedang mengandung sedangkan kandungannya masih hidup.

6. Bolehkah kandungan janin digugurkan kerana berlaku kecacatan pada janin tersebut?

Adalah haram menggugurkan janin di dalam kandungan, kecuali atas sebab-sebab kecacatan yang teruk yang boleh membahayakan nyawa ibu

7. Bagaimanakah pandangan Islam bagi seseorang perempuan yang menggugurkan kandungan atas nasihat doktor yang disebabkan kecacatan

i. Menurut Ijmak Fuqaha’, haram menggugurkan janin yang telah berumur lebih 120 hari kerana pengguguran itu dianggap satu jenayah bunuh ke atas janin yang telah ditiupkan roh kecuali pengguguran itu untuk menyelamatkan nyawa ibu atas sebab-sebab kecacatan yang teruk.

ii. Makruh menggugurkan janin yang berumur antara 1 hari hingga 40 hari sekiranya tidak mendatangkan bahaya pada ibu dan mendapat persetujuan daripada kedua-dua suami isteri.

iii. Ijmak Fuqaha’ berpendapat pengguguran janin yang berumur sebelum 120 hari harus sekiranya janin itu cacat dan berpenyakit yang boleh membahayakan nyawa ibu.

8. Apakah hukumnya menggunakan berus yang diperbuat daripada bulu babi?

Penggunaan berus yang diperbuat daripada bulu babi adalah haram. Sekiranya tidak pasti sama ada berus tersebut daripada bulu babi atau tidak maka harus digunakan.


9. Apakah hukumnya menggunakan baja yang diperbuat dariapda najis seperti najis khinzir,lembu dan sebagainya

i. Bahawa baja yang diperbuat daripada tahi babi adalah najis mughallazah, sementara hukum menggunakannya sebagai baja adalah harus serta makruh.

ii. Bahawa makanan ayam yang diperosses daripada bahan-bahan yang bercampur dengan najis seperti darah lembu, darah babi dan lain-lain adalah harus atau halal


10. Bagaimanakah kedudukan Mak Nyah dalam Islam?

i. Pertukaran jantina dari lelaki kepada perempuan atau sebaliknya melalui pembedahan adalah haram dari segi syarak.

ii. Seseorang yang dilahirkan "khunsa musykil" iaitu manusia yang dilahirkan mempunyai dua alat kemaluan, lelaki dan perempuan diharuskan pembedahan bagi mengekalkan salah satu alat jantina yang benar-benar berfungsi supaya dapat digunakan mengikut keadaan yang sesuai.


11. Pandangan Islam mengenai pengklonan
Panel Kajian Syariah dalam mesyuaratnya pada 1 Mac 2002 telah memutuskan bahawa:
1) Pengklonan untuk tujuan pembiakan manusia hukumnya adalah haram, kerana ianya bertentangan dengan fitrah kejadian manusia.
i) Perbuatan ini akan menjatuhkan darjat manusia sama seperti haiwan dan bertentangan dengan hikmat kejadian manusia seperti yang diterangkan Allah SWT di dalam ayat 70, surah AI-Isra', dan ayat 12-14, surah Mu'minun, juga ayat 4, surah At-Tin.
ii) Pengklonan jenis ini juga akan memberikan implikasi yang buruk kepada individu dan masyarakat. Akibatnya, akan terhakis ikatan kekeluargaan dari segi syarak dan undang-undang. Hal ini bukan sahaja akan menafikan hak si anak, malah akan menimbulkan komplikasi, jika si 'ayah' atau si 'ibu' tidak lagi mahu bertanggungjawab terhadap hak tersebut. Kedudukan anak serta ibu tidak lagi terjamin dari segi nafkah, harta pesaka dan sebagainya setelah berlaku perpisahan atau kematian.
iii) Kebenaran menggunakan kaedah ini kepada wanita yang tidak berkahwin akan menambahkan lagi masalah ibu tunggal dan anak yang tidak mendapat kasih sayang bapa. Hal ini menjadi lebih serius dalam jangka panjang, iaitu berkemungkinan bahawa kaum lelaki tidak diperlukan lagi kerana pembiakan tidak lagi bergantung kepada sperma lelaki.
iv) Kaedah ini juga akan memusnahkan institusi keluarga, dan bertentangan dengan fitrah kejadian manusia yang telah ditetapkan oleh Allah SWT seperti yang tersebut di dalam ayat 30, surah Ar-Rum. '

12. Apa pandangan Islam mengenai Botox?

Muzakarah Jawatankuasa majlis Fatwa Kebangsaan yang dipengerusikan oleh Prof Datuk Dr Abdul Shukor Husin memutuskan:
i. Suntikan Botox untuk tujuan kosmetik adalah haram kerana mengandungi bahan meragukan dan bersifat najis.
ii. Bagaimanapun, suntikan itu dibenarkan untuk tujuan perubatan dengan penggunaannya dikategori sebagai dalam keadaan dharurat dan berdasarkan keperluan serta dilakukan oleh pakar bertauliah.

13. Hukum diagnosa genetik implantasi (PGD)

Hukum menentukan jantina anak dengan cara saintifik tidak melanggar hokum agama. Hukum harus berdasarkan beberapa syarat iaitu:

i.menggunakan benih saumi isteri sah

ii. Manusia hanya berusaha tetapi tidak boleh terlalu yakin
iii. Tidak terbabit pihak ketiga (mrnggunakan mani orang lain selain suami wanita berkenaan)


Petikan daripada Keputusan Fatwa Kebangsaan dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

1 comment:

Anonymous said...

Asm

Apakah yang dimaksudkan dengan bank air mani?