Tuesday, June 9, 2009

Prinsip Ubudiyyah,Mas'uliyyah dan Itqan Dalam Kerja

Oleh : Ustazah Fatimah Sulaiman
Pendahuluan

Salah satu tanggung jawab umat Islam terhadap Islam ialah beramal sepenuhnya dengan agama yang mereka anuti, mendaulatkannya dengan meletakkan agama tersebut di tempat yang paling tinggi dan menjadikannya sebagai cara hidup sebagai menyahut perintah Allah swt dan gesaan Nabi saw. Sesuai dengan panggilan terhadap mereka sebagai ‘muslim’ dengan maksud orang yang menyerah diri kepada Allah, sewajarnyalah tidak ada ruang bagi mereka membelakangi Islam apatah lagi mengambil cara hidup asing yang tidak ada kena mengena dengan mereka. Di dalam surah al-Baqarah ayat 208 Allah swt berfirman yang bermaksud “Wahai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya dan jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan,sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu.” Di dalam surah al-Ahzab 36 pula Allah berfirman yang bermaksud, “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman apabila Allah dan rasulNya telah menetapkan sesuatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan RasulNya, maka sesungguhnya, dia telah sesat, sesat yang nyata.”

Pengamalan Islam bukan sahaja terhad dalam soal ibadat khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji, soal kekeluargaan meliputi nikah kahwin, nafkah, talaq dan sebagainya tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan baik soal hubungan dengan Allah, hubungan sesama manusia, hubungan dengan alam dan haiwan , urusan dunia dan akhirat, kegiatan zahir dan batin, soal politik, ekonomi, sosial; pembangunan, keselamatan, pendidikan, hubungan antara bangsa, urusan fardiy ( peribadi) atau jama’iy (masyaraka) dan lain lain. Dalam soal kerja atau profession, Islam telah mengatur pelbagai perkara yang berkaitan seperti soal konsep, kaedah, method, matlamat termasuk soal prinsip.

Terdapat tiga prinsip dalam Islam berhubung dengan kerja yang seharusnya difahami dan diamalkan oleh setiap orang Islam dalam rangka melaksanakan amanah yang terbeban di atas bahu mereka iaitu prinsip ubudiyyah, prinsip mas’uliyyah dan prinsip itqan.

Prinsip Ubudiyyah (Pengabdian terhadap Allah)
Ubudiyyah dalam kerja bermaksud bekerja semata-mata kerana Allah dengan meletakkan setiap kerja yang dilakukan sebagai ibadah yang akan memperolehi ganjaran pahala di akhirat ’Bekerja’ akan mencapai tahap ibadah apabila dapat memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syarak.

Syarat pertama- Niat yang ikhlas
Niat yang ikhlas di dalam kerja adalah syarat paling utama yang menjadi roh kepada amal untuk dikira sebagai ibadah. Niat dalam bekerja hanya kerana Allah, bekerja bukan kerana yang lain, bukan kerana pangkat, gelaran, pujian, sanjungan atau kepentingan peribadi dan sebagainya melainkan hanya keranaNya semata-mata dengan harapan untuk mendapat keredaanNya, itulah yang dikatakan niat yang ikhlas.Al-Baiyinah 5 – Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas kepadaNya dalam (menjalankan) agama dengan lurus dan supaya mereka mendirikan solat dan menunaikan zakat dan yang demikian itulah agama yang lurus”Dan tidaklah kamu diperintahkan melainkan Allah berfirman yang bermaksud, surah al-Saffat 38-42.Sesungghunya kamu pasti merasakan azab yang pedih.Dan kamu tidak diberi pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan.Kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas.Mereka itu memperolehi rezeki yang tertentu.Iaitu buah-buahan dan mereka adalah orang yang dimuliakan.dan tidak aku perintahkan kamu ....ikhlas

Ikhlas’ adalah suatu persoalan urusan hati yang sangat sukar dicapai, hanya kita mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah agar amal dan kerja dengan kekurangan dan kelemahan yang ada diterima Allah dan tidak menjadi kerja yang sia-sia.

Syarat kedua; pekerjaan yang dilakukan tidak melanggar atau bercanggah dengan hukum syarak; maksudnya bentuk, rupa atau nature kerja itu halal di sisi Allah.Sebarang kerja yang haram sekali pun niat orang yang melakukannya baik tidak layak dikatakan bekerja kerana Allah dan bukan suatu bentuk ubudiyyah kepadaNya.

Syarat ketiga iaitu perlaksanaan kerja hendaklah selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan akhlak Islam seperti amanah, adil, bertanggung jawab dan sebagainya dan menepati kaedah atau cara yang ditentukan oleh syarak contohnya kerja dimulakan dengan bismillah atau doa dan lain-lain

Pada 5 Nov 2003 dalam sidang media selepas mempengerusikan Mesyuarat Jemaah Menteri yang pertama YAB Perdana Menteri Malaysia yang kelima YAB Dato Seri Abdullah Badawi telah mengumumkan keputusan Kerajaan untuk membentuk Pelan Integriti Nasional dan menubuhkan Institut Integriti Malaysia ( IIM.) bagi mengukuhkan integriti rakyat seluruhnya dalam pengurusan dan perkhidmatan. Langkah ini adalah suatu langkah yang baik yang bertepatan dengan tuntutan syariat.

Secara khusus bagi UiTM, di dalam Buku Nilai dan Etika Pensyarah, integriti ialah melakukan sesuatu dengan penuh tanggung jawab tanpa penyelewengan atau pengabaian. Nilai-nilai integriti meliputi ;
menunaikan tugas yang diberi penuh tanggung jawab
menghasilkan kerja yang bermutu tinggi dan berkualiti
berrlaku adil dan saksama kepada semua pihak
jujur dan setia kepada diri dan UiTM
menjaga harta dan kepentingan UiTM
menjaga rahsia dan maklumat jabatan atau UiTM pada setiap masa
mengikut peraturan dan prosedur yang ditetapkan
tidak mementingkan diri sendiri, keluarga atau rakan (UiTM, Nilai & Etika Pensyarah UiTM : 9 )
Syarat keempat; amalan atau kerja hendaklah dilakukan seelok-eloknya dan sebaik mungkin.(Syarat ini akan dijelaskan di bawah tajuk itqan)

Syarat kelima; bekerja jangan sampai mengganggu atau melalaikan ibadah pokok seperti solat, puasa dan sebagainya.

Zahir dan batin manusia tidak boleh dipisahkan. Perlakuan zahir adalah buah atau kesan dari dalaman atau batin. Bagi memperbaiki amal, ia perlu dimulakan dengan memperbaiki dalaman atau jiwa dengan memupuk keimanan dan ketaqwaan dan menyuburkan dan membersihkan jiwa dengan ibadah ;wajib dan sunat. Iman dan taqwa menjadi pelindung kepada diri dari melakukan sesuatu yang tidak wajar atau maksiat kepada Allah termasuk dalam urusan kerja atau profesyen dan ketika itu mungkin Institut Integriti Malaysia ( IIM ) sebagai institusi yang bertanggungjawab menilai dan memantau pelaksanaan pelan integriti nasional yang dirancang tidak lagi diperlukan. Begitu juga dengan BPR, Jabatan Audit Negara, Biro Pengaduan Awam dan sebagainya.

Prinsip Mas’uliyyah

Prinsip mas’uliyyah atau ’accountability’ ialah prinsip yang menuntut seseorang pekerja supaya sentiasa berwaspada dan bertanggung jawab ke atas apa yang dilakukan atau dibelanjakan kerana mereka akan di periksa dan disoal bukan sekadar di dunia malah di hari pembalasan.
Asas pegangan orang Islam dalam hal ini termaktub di dalam banyak ayat al-Qur’an dan hadith Rasulullah saw.

Hadith
Dari Ibnu Umar ra dari Nabi saw, Baginda saw bersabda, maksudnya
“Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamumu. Seorang amir/penguasa/ atau pemimpin yang berkuasa terhadap rakyat akan ditanya tentang kepimpinannya. Sseorang laki-laki adalah pemimpin atas keluarganya .Dia akan ditanya tentang kepimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin rumahtangga suami dan anak-anaknya. Dia akan ditanya tentang kepimpinannya. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta kekayaan tuannya yang dipercayakan kepadanya. Dia juga akan ditanya tentang kepimpinannya. Ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. ” - Imam Muslim.
Hadith di atas menjelaskan dua perkara; pertama setiap orang memikul amanah dan tanggung jawab yang wajib ditunaikan ( kecualilah orang yang tidak mukallaf) dan kedua; setiap amal samada kecil atau besar akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya dan periksa oleh Allah.

Jawatan, kerja, tugas atau apa-apa profesyen yang kita pegang bukan suatu kebanggaan yang boleh kita gunakan sebagai suatu alat untuk mencapai cita-cita dunia tetapi ia merupakan suatu amanah yang wajib ditunaikan dengan cara yang sempurna seperti mana yang ditetapkan oleh institusi dan yang diakui oleh syarak. Mudah-mudahan kerja yang kita lakukan itu bukan sahaja membawa manfaat duniawi tetapi juga manfaat ukhrawi sebagai suatu bentuk ubudiyyah kita kepada Allah .Sebelum Allah bertanyakan kita tentang setiap amal dan kerja yang kita buat selama ini, adalah lebih baik kiranya kita sebelum terlambat kita memuhasabah diri kita sendiri dan kalau kita tersilap tentu tidak terlambat untuk memperbetulkannya sama ada menggantikan balik, menampung, memulangkan, menqada’ dan apa sahaja cara yang patut.

Prinsip Itqan
Prinsip itqan iaitu prinsip yang menuntut manusia supaya melaksanakan sesuatu amal atau kerja dengan cara yang bersungguh-sungguh, melakukannya dengan sebaik-baiknya, serious dan bukan main-main sehingga tercapai perkhidmatan dan pengurusan yang cemerlang. Sifat seperti ini menjadi tuntutan Islam sebagaimana maksud hadith Rasulullah saw; “Allah sangat menyukai mana-mana hambaNya yang bila melakukan sesuatu kerja dilakukannya dengan sungguh-sungguh.
Kerja yang sungguh-sungguh menggambarkan kesempurnaan iman dan taqwa, ketulusan hati, keluhuran budi dan kemuliaan akhlak yang semua sifat-sifat ini akan dikira oleh Allah dalam menentukan amal hambaNya diterima atau sebaliknya.

Kesimpulan
Menyebut tiga prinsip di dalam Islam berhubung dengan kerja;prinsip ubudiyyah, mas’uliyyah dan itqan memang mudah tetapi menghayatinya tidak semudah menyebutnya. Apabila saya renung dan fikir terhadap kerja saya sebagai pensyarah di UiTM yang tercinta ini hampir 25 tahun, hati saya terasa gementar, apakah kerja saya diterima Allah sebagai amal salih?apakah saya amanah dengan kerja saya, apakah saya ikhlas dalam menjalankan tanggung jawab, apakah rezeki yang diperolehi rezeki yang halal, bagaimanakah saya hendak menampung lompang-lompang yang ada, apakah saya tidak takut doa orang-orang yang kena zalim sedangkan tiada hijab antara doa orang yang kena zalim dengan Allah dan banyak lagi soalan-soalan yang harus saya jawab. Mungkin saudara-saudara juga pernah terfikir seperti apa yang saya fikir.Apa pun kita sebagai orang yang beriman tetap bersangka baik terhadap rahmat dan kasih sayang Allah, mudah-mudahan amal dan kerja diterimanya sebagai ibadah walau pun berlobang-lobang lebih dari daun yang dimakan ulat.
WA ALLAHU A’LAM

What they say about Muhammad

WHAT THEY SAY ABOUT MUHAMMAD
WAMY Series on Islam No. 4
During the Crusades, all sorts of slanders were levelled against the
Prophet Muhammad. With the birth of the modern age, which is
characterized by a greater degree of religious tolerance and freedom
of thought, there has been a change in the approach of western
authors who study the Prophet's life and characters. A sampling of
their views is given below.
Unfortunately, the West still has not realized the greatest aspect of
the Prophet: he is the last of the prophets sent by God to guide
mankind to the truth. In spite of its great advances in other areas of
life, the West still has not made a sincere and objective attempt to
understand the message brought by the Prophet. Although some
people have seen him as a person worthy of high praise and have
paid him glowing tributes on the levels of personal integrity and
achievement, his claim of being the Prophet of God has almost always
been rejected, either explicitly or implicitly, as false. It is time to
treat this last claim with a spirit of true objectivity and openmindedness.
Just who was Muhammad? According to all accounts, which are
authentic and accepted by all Muslim scholars, up until the age of
forty he was known to his people as a decent man. He was not a
statesman, a preacher, or an orator. He was never seen discussing
principles or theories associated with metaphysics, ethics, law,
politics, economics, or sociology. He possessed an excellent character,
charming manners, and was highly cultured. But his characteristics
are not so deeply striking and so radically extraordinary that people
would expect something great and revolutionary from him in the
future.
One of Muhammad's customs was to retire to a nearby cave for
private sessions of thinking and meditation. This in itself was not
unusual, for other people also did this. But when he came out of his
cave after receiving the first revelation, he was completely
transformed.
Several questions need to be asked here. Is it possible for a person
known and respected for his honesty and trustworthiness to
announce suddenly that he is the Prophet of God and then begin to
call upon his people to abandon their old lives and beliefs for new
ones? Also, if he were a false prophet, why did he suffer through all
of the hardships that his people imposed upon him? And why, when
his people offered to accept him as their king and to lay all the riches
of the land at his feet, if only he would cease and desist, did he
refuse to do so? Why did he continue to preach Islam in the face of
all kinds of insults, social boycott, and even physical assault by his
own people?
Was it not only God's support, along with his firm will, to disseminate
the Islamic revelation and his deep-rooted belief that ultimately
Islam would emerge as the sole universal religion, that he refused to
be cowed and swayed by any of the opposition and plots launched
against him by his enemies? Furthermore, if he intended to use
Islam as a rival religion against Judaism and Christianity, why did he
make belief in Jesus Christ, Moses, and all of the other prophets of
God a basic requirement of the Islamic faith?
Is it not an incontrovertible proof of his prophethood that, despite
being unlettered and having led a very normal and quiet life for
forty years, that all of Arabia stood in awe and wonder of his
wonderful eloquence and oratory when he began to preach Islam? It
was so matchless that legions of Arab poets, preachers, and orators of
the highest caliber failed to produce a composition that could
compare with or equal it. And, above all, how could he state scientific
truths that would not be known by to the rest of humanity for
centuries and that he could not learn about in any other way except
through divine revelation?
Last but not least, why did he lead an even harder life after gaining
power and authority? Just ponder the words he uttered when he was
dying: "We, the community of the Prophets, do not inherit. All that
we leave is for charity"
Consider what others have said about this extraordinary man:
If greatness of purpose, smallness of means, and astounding
results are the three criteria of human genius, who could dare
to compare any great man in modem history with Muhammad?
The most famous men created arms, laws and empires only
They founded, if anything at all, no more than material powers
which often crumbled away before their eyes This man moved
not only armies, legislation, empires, peoples and dynasties, but
millions of men in one-third of the then-inhabited world; and
more than that he moved the altars, the gods, the religions, the
ideas, the beliefs and souls.... His forbearance in victory, his
ambition which was entirely devoted to one idea and in no
manner striving for an empire, his endless prayers, his mystic
conversations with God, his death and his triumph after deathall
these attest not to an imposture but to a firm conviction
which gave him the power to restore a dogma. This dogma was
twofold: the unity of God and the immateriality of God; the
former telling what God is, the latter telling what God is not;
the one overthrowing false gods with the sword, the other
starting an idea with the words. Philosopher, orator, apostle,
legislator, warrior, conqueror of ideas, restorer of rational
dogmas, of a cult without images; the founder of twenty
terrestrial empires and of one spiritual empire, that is
Muhammad. As regards all standards by which human
greatness may be measured, we may well ask, is there any
man greater than he?
- Lamartine
Histoire de la Turquie, Pans 1854, Vol. 11, pp. 276-77.
It is not the propagation but the permanency of his religion
that deserves our wonder; the same pure and perfect
impression which he engraved at Mecca and Madina is
preserved, after the revolutions of twelve centuries by the
Indian, the African and the Turkish proselytes of the Koran...
The Mahometans have uniformly withstood the temptation of
reducing the object of their faith and devotion to a level with
the senses and imagination of man. I believe in One God and
Mahomet is the Apostle of God' is the simple and invariable
profession of Islam. The intellectual image of the Deity has
never been degraded by any visible idol; the honors of the
prophet have never transgressed the measure of human virtue;
and his living precepts have restrained the gratitude of his
disciples within the bounds of reason and religion.
- Edward Gibbon and Simon Ocklay
History of the Saracen Empire, London 1870, p 54.
He was Caesar and Pope in one; but he was Pope without Pope's
pretensions, Caesar without the legions of Caesar: without a
standing army, without a bodyguard, without a palace, without
a fixed revenue. If ever any man had the right to say that he
ruled by the right divine, it was Mohammad, for he had all the
power without its instruments and without its supports.
- Bosworth Smith
Mohammad and Mohammadanism, London 1874, p 92.
It is impossible for anyone who studies the life and character
of the great Prophet of Arabia, who knows how he taught and
how he lived, to feel anything but reverence for that mighty
Prophet, one of the great messengers of the Supreme. And
although in what I put to you I shall say many things which
may be familiar to many, yet I myself feel whenever I re-read
them, a new way of admiration, a new sense of reverence for
that mighty Arabian teacher.
- Annie Besant
The Life and Teachings of Muhammad, Madras 1932, p 4
His readiness to undergo persecution for his beliefs, the high
moral character of the men who believed in him and looked up
to him as leader, and the greatness of his ultimate
achievement all argue his fundamental integrity To suppose
Muhammad an impostor raises more problems than it solves.
Moreover, none of the great figures of history is so poorly
appreciated in the West as Muhammad.
- W Montgomery Watt
Mohammad At Mecca, Oxford, 1953, p 52.
Muhammad, the inspired man who founded Islam, was born
about AD. 570 into an Arabian tube that worshipped idols.
Orphaned at birth, he was always particularly solicitous of the
poor and needy the widow and the orphan, the slave and the
downtrodden. At twenty he was already a successful
businessman, and soon became director of camel caravans for a
wealthy widow. When he reached twenty-five his employer,
recognizing his meet, proposed marriage. Even though she was
fifteen years older, he married her, and as long as she lived
remained a devoted husband. Like almost every major prophet
before him, Muhammad fought shy of serving as the
transmitter of God's word, sensing his own inadequacy But the
angel commanded Read'. So far as we know, Muhammad was
unable to read or write, but he began to dictate those inspired
words which would soon revolutionize a large segment of the
earth: "There is one God." In all things Muhammad was
profoundly practical. When his beloved son Ibrahim died, an
eclipse occurred, and rumors of God's personal condolence
quickly arose. Whereupon Muhammad is said to have
announced,' An eclipse is a phenomenon of nature. It is foolish
to attribute such things to the death or birth of a humanbeing."
At Muhammads own death an attempt was made to
deify him, but the man who was to become his administrative
successor killed the hysteria with one of the noblest speeches
in religious history: 'If there are any among you who
worshipped Muhammad, he is dead. But if it is God you
worshipped, He lives for ever'.
James A. Michene~
"Islam: The Misunderstood Religion,"
Reader's Digest (Amencan ea.) May 1955, pp. 68-70.
My choice of Muhammad to lead the list of the world's most
influential persons may surprise some readers and may be
questioned by others, but he was the only man in history who
was supremely successful on both the religious and secular
level.
Michael H. Hart
The 100: A Ranking of the Most Influential Persons in History,
New York: Hart Publishing Company Inc. 1978, p 33.

Tips for us

Do You know what will be the first thing that will be asked from this Ummah
Five Prayers

Do you know what was the first prayer offered By Mohammad S.A.W
It Was Duhr Prayer

Do you know ! who will be the first one entering Jannah
He will be Prophet Mohammad S.A.W

Do you know who will be the first Ummah Entering Jannah
It will be Ummah of Prophet Mohammad S.A.W

Do you know who is the first one who say Azan in heaven
He was Jibrail A.S

Do you know who first predicted the hours to be twelve
It was Nooh A.S, who did this when he was on boat to find out the times for prayers

Do you know who was the first person who said SUBHANA RABBI AL AALA
He was Israfeel A.S

Do you know what was the first ayah revealed from Al-Quran
It was Surah Al-Alaq Ayah 1

Do you know who ! first wrote with pen
He was Hazrat Idrees A.S

Do you know what was the last ayah revealed from Al-Quran
It was Al-Baqarah Ayah 281

Do you know what was the fist verse revealed from Torah
It was Bismillah hir rahman nir raheem

Do you know what is the MO St Supreme Ayah in Quran
Its Ayat Al-Kursi -------Al-Baqara Ayah 255


Who ever said SUBHAN ALLAHi WA BIHAMDIHI hundred 100 times,
All his sins will be forgiven even if they are as much as foam of the sea.

Who ever will say LAILLAHA ILLA ANTA SUBHANAKA INNI KUNTU MINAZ ZALIMEEN,
Whenever ! he is in sorrow, Allah will take away all his sorrows, Just like he saved YUNUS A.S, when he was inside the fish.
The Prphet said, "(There are) two words which are dear to the Beneficent (Allah) and very light (easy) for the tongue (to say), but very heavy in weight in the balance.
They areubhan Allah WA-bi hamdihi' and 'Subhan Allah Al-'Azim."

Ibn-al Qayyaum R.A said: the things that make the body sick are:
Too much! talking, Too much sleeping, Too much Eating

Jabir reported that the Prophet, peace be upon him, said, 'Whoever says Subhan-Allah- al-Azim WA bihamdihi (Glorified is Allah, the Great, with all praise due to Him), will have a palm tree planted for him in paradise.''Reported by Tirmidhi

Juwairiyah bint Al-Harith (May Allah be pleased with her) reported, the Mother of the Believers: The Prophet (PBUH) came out from my apartment in the Morning as I was busy in performing the da
Juwairiyah bint Al-Harith (May Allah be pleased with her) reported, the Mother of the Believers: The Prophet (PBUH) came out from my apartment in the Morning as I was busy in performing the dawn prayer. He came back in the forenoon and found me sitting there. The Prophet (PBUH) said, "Are you still in the same position as I left you." I replied in the affirmative. Thereupon the Prophet said,"I recited four words three times after I had left you. If these are to be weighed against all you have recited since morning, these will be heavier. These are:
Subhan-Allahi wa bihamdihi, `adada khalqihi, wa rida nafsihi, wa zinatah `arshihi, wa midada kalimatihi